Xamxam kàràŋgéla ci fitna

Mélokâne bi

hotba ba cey li Xamxam kàràŋgéla ci fitna

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla