Mélokâne bi

Nekena thi leralni bokouna thi bakhou yalla 
mouydef kebe kouywote thi loubakh nooukoy 
koutre, ak leral khereniek yalla thi lolou…

Sap xalàt lu ñu saxalla