Fajou thi khourane ak ay attem

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Laltay boulay dimbali thi degue tembi,fegou ak fajou, atte fajou thi febar, sarty safarawou thi khourane…

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: