Bondakh kholyi danio tadio ?!

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Lan moy khal boutadiou? Ay missal thi khal youtadiou,kholou yefaryi yeb dafatadiou, kholou joulit dana tadiou,lan boy mbir yiy tidie khol ka yi koy tiji?

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: