Lislam: Pass-pass la akouw dokhîne

Wakhtânekatebi : Ibrahim Khali Lô

Mélokâne bi

Dokhînou nite ki mi gui ajout hi pass-passam,

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: