Fose ak ya sartame

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Lerani lori fose ak aknekam khewal boufekke mante niake, ak khaji fose ak ay atteme, ak yene youmte yithiy ame…

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: