Fose ak ya sartame

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Lerani lori fose ak aknekam khewal boufekke mante niake, ak khaji fose ak ay atteme, ak yene youmte yithiy ame…

Sap xalàt lu ñu saxalla