Sababe youy waral koulite thi doundou

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Leral ni islam day songnie thi liguey ak faggou warsak boulew , toudou sababe yie waral amkolite thi doundougui…

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: