Âr sa bôpp ak sa njabôte thi safara

Wakhtânekatebi : Ibrahim Khali Lô

Khôlâte: Djibril Dièye

Mélokâne bi

Ay yônne ngui r sa bôpp ak sa njabôte thi safara

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: