Shakh thi nine ak ay sababam ak ay kallangnekoram

Wakhtânekatebi : Ibrahim Khali Lô

Mélokâne bi

Nekena thi toudou barik fitnayi ak diafek sakhe thi dine,ak toudou sababisakhe thi dine ak ay kallagn koram…

Sap xalàt lu ñu saxalla