Shakh thi nine ak ay sababam ak ay kallangnekoram

Wakhtânekatebi : Ibrahim Khali Lô

Mélokâne bi

Nekena thi toudou barik fitnayi ak diafek sakhe thi dine,ak toudou sababisakhe thi dine ak ay kallagn koram…

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: