Akhe yitokh dikanete diakar ak diabar

Wakhtânekatebi : Imame Hasane Sarr

Mélokâne bi

Nekenathi leral ache yiwar thi diakor thi diabaram, akakhe yiwar thi diabar thi diakaram, ak ay layabir youame solo dime thi niom niare…

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla