Dioko malakayi ak domou adama

Wakhtânekatebi : Imame Hasane Sarr

Mélokâne bi

Nekena thi leral warougarou domou adamayi thi malaikati,ak senye khathi ak seniy takhaway thi domou adama…

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: