Wote diame thi yonou yalla

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Nekenathi leral lane moy wote ?yane nioy galelou wote diame thi yalla ? dirkhanetalou wote diamethi yalla…

Sap xalàt lu ñu saxalla