Saytaney jinne ak nit

Wakhtânekatebi : Imame Hasane Sarr

Khôlâte: Mohammed Cheikh Sene

Mélokâne bi

Nekenathi lerale diganete saytaney jinne ak younit, ak katanou saytaney nit thi sake domou adama,ak ndakala mouy fego thi niome…

Sap xalàt lu ñu saxalla