Saytaney jinne ak nit

Wakhtânekatebi : Imame Hasane Sarr

Khôlâte: Mohammed Cheikh Sene

Mélokâne bi

Nekenathi lerale diganete saytaney jinne ak younit, ak katanou saytaney nit thi sake domou adama,ak ndakala mouy fego thi niome…

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla