Jagléy Makka

Mélokâne bi

Khoutba gui mi ngui ajou ci: lénn ci jagléy Makk

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: