Description

Oro nipa Iranti Olohun ni o waye ninu akosile yii, nitoripe iranti Olohun ni o maa nje ki okan onigbagbo ododo bale. Akosile yii menu ba ola ti nbe fun iranti Olohun ati itumo re

Irori re je wa logun