Description

Pataki ahon ninu awon eya ara eniyan, siso ahan nibi awon ohun ti ko ye ki Musulumi maa fi se ati awon ohun ti o le se iranlowo fun Musulumi lati so ahan re, gbogbo awon nkan wonyi ni akosile yi gbe yewo.

Irori re je wa logun