Awọn ohun ti o yẹ ki musulumi o mọ, ki o si maa se ni Ọjọ jimoh.

نبذة مختصرة

Akọsilẹ ti o sọ nipa pataki ọjọ jimọh ati awọn ohun ti ye ki Musulumi se nibẹ gẹgẹ bii iwẹ, lilo lọfinda oloorun didun ati bẹẹbẹẹ lọ.

Download

المصادر:

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun