Description

Ninu idanilẹkọ yii:
(1) Pataki suuru sise.
(2) Ọna maarun ti suuru pin si.
(3) Ẹsan rere ti nbẹ nibi suuru sise.

Irori re je wa logun