Mimu Ọlọhun ni Ọkan nibi Awọn Ise Rẹ ( Taohiidur-Rubuubiyyah )

Ọ̀rọ̀ ṣókí

Itumọ Mimu Ọlọhun ni Ọkan soso nibi Awọn Ise Rẹ (Taohiidur-Rubuubiyyah) ati awọn ẹri lori rẹ, pẹlu awọn koko alaye ọrọ ti rọ mọ ọn

Download
Ko idasọrọ si alamojuto oju ewe yii