Ninu Apẹẹrẹ Opin Aye Sisọkalẹ Anọbi Isa [ Ọla Ọlọhun ki o maa ba a ]

نبذة مختصرة

Apejuwe bi Anabi Isa [Ọla Ọlọhun ki o maa ba a] yoo se sọkalẹ nigbati aye ba n lọ si opin pẹlu ẹri rẹ lati inu Alukuraani, ẹgbawa hadisi ati ọrọ awọn aafa onimimọ.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun