Iwa Olojumeji ( Nifaak )

Categories:

Description

Itumọ iwa olojumeji (Nifaak) pẹlu idajọ rẹ ninu ofin Shariah, ati wipe iyatọ wo ni nbẹ ninu ọna meji ti Nifaak pin si.

Irori re je wa logun