• Yoruba

  Onkọwe, Eni ti o se atunyewo, ناشر, Onka awon ohun amulo : 716

 • Yoruba

  Eni ti o se atunyewo, Eni ti o se ogbifo, Onka awon ohun amulo : 284

  O je akekojade ni ile eko giga Islamic University ni ile Niger Republic, O si ni igbiyanju lori ipepe si oju ona Olohun ni ilana Sunna.

 • Yoruba

  Onkọwe, Eni ti o se atunyewo, Eni ti o se ogbifo, Onka awon ohun amulo : 229

  O je akeko lowolowo bayi ni Ile-eko giga "Imam" ni ilu Riyadh, Saudi Arabia

 • Yoruba

  Eni ti o se atunyewo, Eni ti o se ogbifo, Onka awon ohun amulo : 14

  O je omo akekojade ni ile eko giga Lagos State Polytechnic ni ilu Eko. O si je eniti o feran lati maa pepe si oju ona Islam. O je Muslumi tooto ni oju ona ti sunna.

 • Yoruba

  Onkọwe, Eni ti o se atunyewo, Onka awon ohun amulo : 2

  O je akekojade ni ile eko giga ti o wa ni ilu Niger (Islamic University), o si tun ntesiwaju ni ile eko giga ni ilu Riyadh (King Saud)

Irori re je wa logun