IWE AT-TAWHEED ’’SISE ỌLỌHUN ỌBA NI ỌKAN SOSO NINU IJỌSIN

Irori re je wa logun