Orukọ Ọlọhun ( As-Salaam )

Orukọ Ọlọhun ( As-Salaam )

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

Description

Awọn ohunatiaworanniede Yoruba pẹluakọle: [Awọn OrukọỌlọhunti O Rẹwajulọni sisẹ n tẹle], niapayiini a tiriOrukọỌlọhun [ As-Salaam ], pẹlu awọn itumọti O n tọkasi, ọnaakọsilẹ rẹsidaraniriri.

Download
Ko idasọrọ si alamojuto oju ewe yii

Sources:

Categories:

Irori re je wa logun