Gbigba Kadara gbo

نبذة مختصرة

Akole yi so nipa bi o ti se je ojuse Musulumi ki o so enu aala Olohun nigba ti o ba n wa arisiki, ki o ma gba ona haraam ti Olohun ko fe lati fi wa oro. Ki o ma fi ibinu Olohun wa iyonu awon eniyan.

المصادر:

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun