Description

Ibanisoro yi so nipa die ninu awon apeere ti a o fi maa mo nigbati opin aye ba n sunmo. Oniwaasi so ni ibere oro yi wipe gbigbe dide Anabi wa Muhammad je okan ninu awon apeere irole aye. Bakannaa ni oro wa lori sisokale Anabi Isa omo Maryam gege bii okan ninu awon apeere irole aye. Eyi si je akoko ninu ibanisoro yi ti o je sise-ntele.

Irori re je wa logun