Idajo Dida ina sun Oku Omo Eniyan ninu Islam - 1

Oludanileko : Dhikrullah Shafihi

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

نبذة مختصرة

Ibanisoro yi da lori idajo Islam lori ki won da ina sun oku omo eniyan, Olubanisoro mu eri wa ninu hadiisi ojise Olohun lori wipe omo eniyan ni aponle leyin iku re bi o ti ni aponle nigbati o wa ni aaye. Haraam ni idajo ki won da ina sun oku eniyan ninu Islam.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun