Oju-ona si Ogba Idera (Al-janna) - 1

Oludanileko : Isa Akindele Solahudeen

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

Description

Waasi yi da lori awon nkan ti yo maa je atona fun Musulumi losi ogba idera Al-janna, alakoko re ni adiokan ti o dara ti o jinna si ebo, eleekeji si ni ijosin ti o ni alaafia ti o wa ni ibamu pelu eyi ti ojise Olohun se.

Irori re je wa logun