IRIN AJO TI KO SE YE (IRIN AJO IKU)

Description

Oro nipa iku ati bi a se n we oku ni ilana esin Islam, pelu itoka si die ninu awon ohun ti o je dandan ki Musulumi ni igbagbo si lehin iku.

Irori re je wa logun