ORO NIPA AWON MALAIKA

ORO NIPA AWON MALAIKA

نبذة مختصرة

Oro waye ninu waasi yi lori itumo Malaika, ohun ti a gba lero pelu ki Musulumi ni igbagbo si Malaika, awon nkan ti Olohun fi sa won lesa ati wipe orisirisi ni won je.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun