Alaye Nipa Eto Isejoba Aye Titun ati Aburu ti o wa nibe fun Awa Musulumi

Description

Koko ohun ti ibanisoro yi da le lori ni: (1) Eto isejoba aye titun ni aburu ti yoo se fun awon ilu Musulumi, nibi eto oro-aje won ati awujo won. (2) Ohun ti oore aye ati ti orun wa nibe fun awa Musulumi ni ki a maa lo ofin Olohun nibi gbogbo ohun ti a ba n se.

Irori re je wa logun