Description

Ibanisọrọ yii da lori igbesẹ ti Islam fẹ ki Ọkọ iyawo gbe ti o ba se akiyesi pe iyawo rẹ nrin irinkurin, ti o si tun nse afihan bi Islam ti se idaabobo fun awọn obinrin kuro nibi abuku irọ Sina.

Irori re je wa logun