Atubọtan-2

Description

Ninu apa yii alaye waye lori awọn iwa tabi isesi ti o maa nfa atubọtan buruku fun eniyan.

Irori re je wa logun