Atubọtan-3

Description

Ni apa yii alaye wa lori okunfa atubọtan daadaa fun eniyan pẹlu awọn apẹẹrẹ ti a o ri lara eniyan, ti njuwe pe iru ẹni bayi ni atubọtan daadaa.

Irori re je wa logun