Pataki Irun Oru (Kiyaamu Laeli) – 2/ 3

Pataki Irun Oru (Kiyaamu Laeli) – 2/ 3

Oludanileko : Qomorudeen Yunus

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

نبذة مختصرة

Alaye lori awọn nkan ti o yẹ ki Musulumi se ti o ba ji dide loru pẹlu aworan irun orun ni ọdọ awọn Saabe Anabi ati ti awọn ẹniire ti wọn ti siwaju lọ.

المصادر:

مؤسسة الهداية الإسلامية بنيجيريا

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun