Pataki Irun Oru (Kiyaamu Laeli) – 2/ 3

Description

Alaye lori awọn nkan ti o yẹ ki Musulumi se ti o ba ji dide loru pẹlu aworan irun orun ni ọdọ awọn Saabe Anabi ati ti awọn ẹniire ti wọn ti siwaju lọ.

Irori re je wa logun