Wajibnya Ittiba’

Penulis : Yazid Abdul Qadir Jawas

Reviewing: Eko Haryanto Abu Ziyad

Keterangan

Makalah yang menjelaskan wajibnya mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah Shallallâhu ’Alaihi Wasallam Sebagai Perwujudan Syahadatain sebagaiman disebutkan pula makna yang terkandung dalam syahadat muhammad rasulullah…

-
2