Bisedë e përditshme - Shqipe, Angleze dhe Arabe

Përshkrimi

Ky libër përmban fjalë dhe biseda në gjuhët: shqip, anglisht dhe arabisht. Libri është i përpiluar për nivelin e fillestarëve dhe ju ndihmon t’i thellojnë njohuritë e tyre në këto gjuhë si dhe të bëjnë krahasim mes tyre.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: