Kurani i madhërishëm

Përktheu: Hasan I. Nahi

Përshkrimi

Ky është përkthimi i domethënieve të Kuranit të madhërishëm nga hoxha i nderuar Hasan I. Nahi (Allahu e mëshiroftë), i redaktuar nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam në vitin 2006.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Hollësitë

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi shqip -


https://quranenc.com/sq/browse/albanian_nahi