Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit

Përshkrimi

Në këtë libër Shejhu i mirënjohur, AbdulMuhsin El Abbad, flet rreth obligimit për trajtimin me butësi dhe mirësi të pasuesve të Sunetit dhe mosashpërsisë ndaj tyre në sjellje, dave dhe gjithashtu gjatë urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja në mesin e tyre.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes