Dîn ve dindarlarla alay etmek

Tanımlama

Yazar, kitabını önsöz ve şu altı bölüme ayırmıştır:
1. Bölüm: Alay etme konusunun önemi
2. Bölüm: Alay etmenin sebepleri
3. Bölüm: Alay, Allah’a davetin engellerindendir.
4. Bölüm: Alay etme şekilleri
5. Bölüm: Alay edenlere verilecek ceza ve yaptırımlar
6. Bölüm: Alay ve istihza edenler karşısında müslümanın konumu

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz