Îmân Esasları

Yazar : Abdullah b. Abdulhamid el-Eseri

Tetkik: Muhammed Şahin

Kaynaklar:

Guraba Yayınevi

Tanımlama

Yazar, bu kitapta îmân esaslarını, Kur’an ve sünnetten delillerle açıklamaktadır.

Sevgili ile Bir Gün sallallahu aleyhi ve sellem
1