Muhammad wɔ ... mu no baebol

san-hwɛ:

nkyerɛmu

timtimni efa Mohammed - asomudwoe nkano- wɔ ... mu no baebol

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri