Bɔ kɔkɔ ma no efiri abonsam ho

nkyerɛmu

kasamu /sɛntɛns bɔ kɔkɔ ma no abonsam na ne yera kaansa, na dɛ dasanyi tamfo nye bi nkyerɛase ma Yera na Boneayei.

Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri