bɔ kɔkɔ ma bayi na -ka kyerε ne bosom

nkyerɛmu

Basamu /sɛntɛns bɔ kɔkɔ ma bayi na g na dɛ nyi taboo na dɛ no siantiri ma no twe ... aso ma no lack ma nu ... ho.

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin

Nhyehyɛmu: