Wu Yere ne Mmofra asodi

nkyerɛmu

Kasamu Eyen Nshei se Wu Yere ne Mmofra asodi ewu wuso/ wu mu edidiamu/deye wu mu before...

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin

Nhyehyɛmu: