Krɔnkrɔn ma kramonyi mbogya

Kasakyerɛ ni :

san-hwɛ:

nkyerɛmu

Kasamu ewu Arabic kasa, na no kasamu /sɛntɛns dɛ ne da bua no mbogya ma bi kramonyi kyesɛ do ma abiasa: Jumanbo, na nipa kum, na proselyte, nkwanta ma no kramonyi.

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri