Eye akyiwadeɛ se wube kasa mera’a wɔ ja unae ana wɔ wɔ no kɔ tiefi

Kasakyerɛ ni : Mahmoud Ahmed Mahmoud

nkyerɛmu

Kasamu : Eye akyiwadeɛ se wube kasa mera’a wɔ ja unae ana wɔ wɔ no kɔ tiefi.

Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri