Shiite Gyedie ewu BADA’A/ enu se biribi bedaeni ewu Nyame ho emire na wun nim

nkyerɛmu

Kasamu: Shiite Gyedie ewu BADA’A/ enu se biribi bedaeni ewu Nyame ho emire na wun nim.

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin

Nhyehyɛmu: