Mohammad asomdwi nka no ewu Bible mu

ɔkyerɛwfo :

san-hwɛ:

nkyerɛmu

Muhammad no kɔmfo wɔ ... mu no baebol: no buukuu ma no akwannya gospel Muhammad - asomudwoe were upon no

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri